Loading...
कानळदा, जळगाव, महाराष्ट्र
सोम - शुक्र : सकाळी 09.00 ते रात्री 09.00

आवाहन

विश्वाच्या कल्याणार्थ सतत प्रयत्नशील असलेल्या संतांचे कार्य हे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. त्यांनी आपल्या आचार विचारातून समाज मन घडविले. अज्ञजनांना सन्मार्गाला लावले, अंधश्रध्देचा तिरस्कार करुन डोळस भक्ती करण्यास सांगितले. संपूर्ण विश्व हे एका परमेश्वराचेच अंश असून त्यात स्त्री पुरुष उंच नीच असा भेद नाही असा संदेश दिला. सत्कार्यासाठी उचललेलं पाऊल हे व्यर्थ पळण्याच्या खटाटोपापेक्षा कितीतरी चांगलं असतं. हे कार्य असेच पुढे फुलत राहावं यासाठी आपणा सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे.

आपण खालील प्रकारे मदत करु शकता-
१) आर्थिक देणगीच्या स्वरुपात.
२) गरजेच्या वस्तुच्या स्वरुपात.
3) या कार्यात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभागी होऊन.
टीप - वरील कोणत्याही मदतीसाठी खालील पत्त्यावर, दुरध्वनीवर संपर्क साधा.